ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w ramach strony firmowej www.fotofinezja.pl jest Marlena Formas vel Król, ul. 3-go Maja 32 41-200 Sosnowiec z numerem NIP: 644 302 54 62 oraz numerem REGON: 525762976DANE KONTAKTOWE

Kontakt z odwiedzającymi stronę firmową www.fotofinezja.pl można przeprowadzić:


Administrator jednocześnie zapewnia, iż będzie dokładać należytej staranności, aby zagwarantować pełną ochronę powierzonym informacjom osobistym, tak aby korzystanie ze strony firmowej www.fotofinezja.pl było jak najbardziej bezpieczne dla wszystkich Odwiedzających.


W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.UŻYTKOWNICY

Odwiedzający stronę mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, przenoszenia oraz usunięcia podanych przez siebie danych.E-MAIL

W przypadku nawiązania kontaktu z naszą firmą przez e-mail podane przez Państwa dane osobiste (adres e-mail, ew. nazwisko i numer telefonu) są przez nas zapisywane, aby możliwe było udzielenie informacji na takie zapytanie. Uzyskane w ten sposób dane są przez nas usuwane, kiedy ich przechowywanie nie jest już konieczne. Ponadto ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli zaistnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych.FORMULARZ KONTAKTOWY

W formularzu kontaktowym należy podać dane osobiste, takie jak adres e-mail. Istnieje też możliwość dobrowolnego zaznaczenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą O Ochronie Danych Osobowych). Podane dane są przez nas zapisywane, aby możliwe było udzielenie odpowiedzi, bądź realizacja umowy sprzedaży. Uzyskane w ten sposób dane są przez nas usuwane, kiedy ich przechowywanie nie jest już konieczne. Ponadto ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli zaistnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych.FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

W formularzu zamówieniowym należy podać dane osobiste, takie jak: imię, adres e-mail oraz telefon. Istnieje też możliwość dobrowolnego zaznaczenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą O Ochronie Danych Osobowych). Podane dane są przez nas zapisywane, aby możliwa była realizacja zamówienia. Uzyskane w ten sposób dane są przez nas usuwane, kiedy ich przechowywanie nie jest już konieczne. Ponadto ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli zaistnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych.STREFA KLIENTA

Na stronie firmowej www.fotofinezja.pl znajduje się Strefa Klienta, która umożliwia wgląd w realizację zamówieniego zlecenia przez Użytkownika. Każdy Użytkownik posiada unikalne hasło służące do zalogowania się. Strefa Klienta może zawierać informacje ososbiste, takie jak: imię i/lub nazwisko oraz zdjęcia Użytkownika, który złożył zamówienie. Informacje takie służą jedynie celom identyfikacyjnym oraz celom realizacji umowy sprzedaży usługi.GOOGLE ANALYTICS

Strona firmowa www.fotofinezja.pl korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia do analizowania usług internetowych, oferowanej przez firmę Google Company.


Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności oraz realizacji dalszych usług na rzecz właściciela strony internetowej.COOKIES

Administrator w celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem strony firmowej www.fotofinezja.pl do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników używa tzw. Cookies. Są to krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.


Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu i korzystaniu z poszczególnych podstron strony internetowej. Umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji, co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań.


Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże takie wyłączenie może spowodować utrudnienia techniczne.LINKI

Strona firmowa www.fotofinezja.pl zwiera przekierowania/linki do innych stron. Właściciel tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.AWARIE

Przy zgłaszaniu Administratorowi wszelkich problemów związanych z korzystaniem strony firmowej www.fotofinezja.pl zastrzega on sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.GROMADZENIE INFORMACJI I ICH PRZETWARZANIE

Administrator gromadzi informacje o Odwiedzających do celów niezbędnych do administrowania stroną firmową www.fotofinezja.pl oraz realizacji zamówionych usług.


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlać ją poprawnie oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO):


UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych podmiotom współpracującym z nim w ramach umowy sprzedaży oraz podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.PRAWA UŻYTKOWNIKA

Prawo Do Informacji

W każdej chwili Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy jego dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii.


Prawo Do Sprostowania

W każdej chwili Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzi nieścisłości.


Prawo Do Ograniczenia Przetwarzania

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach w Ustawie O Ochronie Danych Osobowych można żądać ograniczenia przetwarzania danych.


Prawo Do Bycia Zapomnianym

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach w Ustawie O Ochronie Danych Osobowych można żądać niezwłocznego usunięcia danych.


Prawo Do Przenoszenia Danych

W każdej chwili Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub w związku z realizacją umowy.


Prawo Do Cofnięcia Zgody

W każdej chwili Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora o cofnięcie udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Prawo Sprzeciwu

Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@fotofinezja.pl. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów.