Strefa Kienta

boxAgnieszka i Bartosz
boxMalwina i Wojciech
boxMagneti Marelli
boxParafia Porąbka 20 maja
boxParafia Kazimierz 27 maja
boxMarta i Szymon
boxZuzanna i Błażej
boxAgnieszka i Michał
boxKasia i Łukasz