Zdjęcia do dowodu osobistego

Zdjęcia do dowodu osobistego to tzw. zdjęcia biometryczne, które mają umożliwić identyfikację właściciela dokumentu. W tym celu muszą spełniać określone wymogi formalne. Dotyczą one postawy osoby fotografowanej oraz tła i rozmiaru zdjęcia:

  • twarz musi zajmować 70 – 80% powierzchni fotografii,
  • oświetlenie należy ustawić tak, aby odzwierciedlało naturalny kolor skóry,
  • osoba fotografowana powinna być widoczna od czubka głowy po górne części barków,
  • włosy nie mogą zasłaniać twarzy,
  • wyraz twarzy powinien być naturalny i oddawać jej właściwe proporcje.

Ponadto zabronione jest zakładanie okularów oraz biżuterii, która mogłaby zniekształcić proporcje albo zasłonić znaczną część twarzy.


Zdjęcia do dowodu powinny mieć wymiary 35 × 45. Ponadto fotografia musi być wykonana nie wcześniej niż pół roku przed złożeniem podania.


Informacja dla osób, które wolą załatwiać sprawy urzędowe przez Internet: od marca 2019 roku można składać wnioski o e – dowody.